ADWIK ONGEDIERTEBESTRIJDING

Gespecialiseerd in het voorkomen, weren en bestrijden van ongedierte

De oplossing

Alles Doen Wat Ik Kan.. Aan uw probleem!

Hier bij ADWIK maken wij onze naam waar door altijd met een klantgerichte en gepaste oplossing te komen. De manier waarop ADWIK de bestrijding met ongedierte aangaat, is zo min mogelijk belastend voor het milieu. Onze visie en service vertaald zich dan ook naar: Het bieden van duurzame oplossingen, zowel curatief als preventief, om ongedierte en plaagdieren efficiënt en effectief te bestrijden. Voor een modern groeiend bedrijf is dit niet alleen verantwoord ondernemen, maar is voor de klant ook duurzaam en voordelig.

ADWIK is opgericht door René ten Donkelaar, een échte vakman met al ruim 10 jaar ervaring in de ongediertebestrijding. Zijn ervaring en innerlijke drive voor dit vak hebben ervoor gezorgd dat hij zijn eigen bedrijf op heeft gezet. René staat garant voor een snelle, maar goede service met een nette afhandeling. Dit is dan ook terug te vinden in de werkwijze waarop er hier bij ADWIK wordt gehandeld. René neemt de tijd om samen met u een oplossingsgericht plan te maken volgens IPM.

Beheersen van knaagdierenpopulaties in en om gebouwen en voedselopslagplaatsen

Voor bedrijven die de mogelijkheid willen behouden om in en om gebouwen rodenticiden te blijven gebruiken, is het per 1 januari 2023 verplicht om zich te certificeren. Dat heeft de overheid zo bepaald en dit is geregeld door het Ctgb via het wettelijk gebruiksvoorschrift (WG). Voor de tussenliggende periode is een overgangsregeling vastgesteld.

Om tot een goede uitvoering te komen is KPMB gevraagd om op te treden als onafhankelijk schemabeheerder. In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu en met steun van de brancheorganisaties LTO, NVPB en PLA..N. en het KAD is hier hard aan gewerkt.

Om het op een onafhankelijke wijze te organiseren is het Centraal College van Deskundigen (CCvD) ingericht, waar belanghebbende partijen zitting in hebben. Hiermee wordt de onafhankelijkheid extra gewaarborgd. Het CCvD heeft invulling gegeven aan het certi­ficatieschema ‘IPM Knaagdierbeheersing’ en dit is vervolgens van toepassing voor al het professionele gebruik van rodenticiden in en om gebouwen en voedselopslagplaatsen.

Dit houdt in dat de voorschriften gelden voor alle bedrijven, instanties en personen die dergelijke werkzaamheden verrichten, zoals: plaagdiermanagementbedrijven, agrarische ondernemers of gemeentelijke diensten. De certificering is gebaseerd op het door het Ctgb en IL&T en KPMB goedgekeurde en meeste recente Certificatieschema.

Het Certificatieschema IPM-Knaagdierbeheersing versie 1.0 vindt u hier. Medewerkers van Antisect Plaagdierbeheersing zijn in bezit van het diploma. IPM-Knaagdierbeheersing buiten en binnen (IPM-2023). Meer informatie over IPM-Knaagdierbeheersing treft u op de website van de KPMB

PREVENTIE & ADVIES

Duurzaam

Door aaneenschakeling van wering, advies, regelmatige inspectie en detectie wordt transitie vroegtijdig gesignaleerd en kunnen problemen voorkomen worden.

CONTACT

ACTIE VOORDEEL

Jaarcontract

Structureel overlast van plaagdieren en/of ongedierte vanwege de aard of activiteiten van uw bedrijf? Pak voordeel met periodieke preventieve controles en bestrijding.

JAARCONTRACT

INTERVENTIE & BESTRIJDING

Klantgericht

Door jarenlange ervaring, onze vakkundige en de op uw situatie gerichte aanpak is ADWIK de oplossing voor al uw hardnekkige ongedierte-problemen.

CONTACT

Ongediertebestrijding

Effectief bestrijden van hardnekkige ongedierte

Wij pakken de bestrijding van ongedierte grondig aan, dat is zeer belangrijk omdat zo voorkomen wordt dat ongedierte terugkeert. Bijvoorbeeld bij houtaantasters die na een onvolledige behandeling het hout verder kunnen aantasten. Als ongedierte overleeft na ondeskundige bestrijding zal de overlastgevende plaag helaas weer schade aanrichten en is al het werk voor niets geweest.

Onze bestrijders hebben ruime ervaring met het bestrijden van alle soorten plaagdieren en ongedierte, waardoor wij overlast op een professionele, grondige en effectieve wijze weten te bestrijden. Daarnaast is het van belang dat de dienstdoende deskundige op het gebied van ongediertebestrijding u adviseert over wering en preventie. In bepaalde gevallen zijn preventieve maatregelen aan te raden. Maak het ongedierte onmogelijk en/of minder aantrekkelijk om te gaan nestelen in en rondom uw eigendom.

Bescherming & Preventie

Voorkomen van beschadiging door ongedierte

Voor zowel particulier als zakelijk geldt: “Voorkomen is beter dan genezen”. Het laatste wat u wilt is onomkeerbare schade en/of imagoschade en eventuele voedselonveiligheid. Bij vermoeden van mogelijke ongedierte (overlast) is het verstandig om direct contact op te nemen met een deskundig ongediertebestrijder. Zo voorkomt verdere schade aan uw eigendommen. ADWIK is u graag van dienst.

De overheid heeft de laatste jaren flink wat restricties opgelegd, betreffende het bestrijden van ongedierte. Het gaat vooral om de zogenoemde milieubelastende bestrijdingsmiddelen. Dat is goed, maar het bestrijding ongedierte is tegenwoordig een stuk lastiger dan voorheen.

ADWIK groeit en ontwikkeld door. Wij spelen hierop in door de focus te leggen op Duurzaamheid, Wering & Preventie, waardoor wij het gebruik van ongedierte bestrijdingsmiddelen tot een minimum beperken. De eerste fase is een grondige inspectie van uw pand, zowel binnen als buiten. Er wordt in kaart gebracht welke plaagdieren/ongedierte er zijn en welke risico’s dat met zich meebrengt en/of welke preventieve maatregelen van essentieel belang zijn.

mier
mier